break

ALGEMENE VOORWAARDEN REDERIJ DE KAMPIOEN

tekst

Aansprakelijkheid

Rederij de Kampioen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Rederij de Kampioen. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Betaling

De boothuur dient voor de afvaart betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening of wel contant voor de afvaart.

Annulering/wijziging

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Rederij de Kampioen. Bij annulering meer dan twee weken voor de vaardatum bent u 25 % van de totale boothuur verschuldigd, binnen één week 50 %. Indien u binnen 2 dagen voor de vaardag annuleert bent u 75% van de totale boothuur verschuldigd alsmede de kosten van eventueel bestelde catering producten zoals hapjes en lunches. Het All-in dranken arrangement wordt niet in rekening gebracht.

Veiligheid

Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Opstaptijd

In het geval de de passagiers niet op tijd op de opstapplaats aanwezig zijn heeft Rederij de Kampioen het recht de wachttijd die ontstaat tegen het wachttarief in rekening te brengen. Dan wel de vaartijd naar rato in te korten.

ZIN IN EEN COMPLEET VERZORGD VAARARRANGEMENT?