break

DISCLAIMER

De op de site getoonde informatie is door Rederij De Kampioen met zorg en aandacht samengesteld, echter kunnen wij niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Rederij De Kampioen geeft geen enkele garantie of verklaring terzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site staat gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Rederij Vonk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Rederij Vonk.

Rederij De Kampioen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyright beleid van Rederij De Kampioen.

Rederij De Kampioen biedt geen garantie op het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimer beleid kunt u contact opnemen via ons contact formulier.

ZIN IN EEN COMPLEET VERZORGD VAARARRANGEMENT?